Jakt på 6100 ha i Härjedalen

Vårt jaktområde på ca 6100 ha ligger mellan Hede och Sonfjället i Härjedalen. Markerna är fantastiskt belägna på mellan 550 och 800 möh och med vildmarkscampen belägen mitt i området. Markerna präglas av tallskog och myrmark och på de högst belägna punkterna så är det ”lågfjällskaraktär”. I området bedriver vi aktiv viltvård med både fällor och med hjälp av hund. 

Ett fåtal skogsbilvägar går in i området så det är mycket lämpligt för löshundsjakt. Vid särskilda arrangemang är kunderna helt ensamma i området och nyttjar det utan trängsel av andra jägare.

Älgjakt

Älgjakten startar i september och anordnas för företag, jaktlag och enskilda. Det finns ca 100 pass utmärkta på området. Slaktmöjligheter finns på campen.

Björnjakt

Jaktområdet ligger i en av världens björntätaste områden, så möjligheterna att se och träffa på björn är stora. Jakten bedrivs som vak eller löshundsjakt, med egna eller tillsammans med våra hundar.

Fågeljakt

Markerna är gynnsamma för både ripa och skogsfågel. Höstjakten bedrivs med stående eller skällande hundar. När snön börjar komma är det toppfågeljakt som gäller. Ni kan låta oss guida er till de finaste områdena med eller utan hundar, om ni hellre vill jaga på egen hand så går det bra.
Jaktguide prisexempel: 5.000 kr per dag, max 2 personer per guide. Exkl. kost & logi.

Övrig småviltjakt

På grund av det väglösa området är harjakt med stövare mycket lämpligt. Bäver har vi gott om i hela å-systemet från Mammersjön och österut.