Tränar din hund på egna marker

Behöver din stående fågelhund finslipa detaljer eller komma i form inför jakt eller prov?

Vi tränar din hund utifrån just det behov du och din hund har, där du lämnar din hund att bo hos oss en period. Hör gärna av dig så lägger vi upp en plan för din hund och lämnar ett erbjudande.

Vi har mer än 25 års erfarenhet från träning, jakt och prov med stående fågelhund samt är utbildade instruktörer och domare.

Vi erbjuder

- Konditionsträning

- Apportträning med apportbevis

- Jaktträning (skog/fjäll)

- Dressyr

- Start på jaktprov

Detta ingår

- Träning enlig plan och överenskommelse

- Inackordering i vårt hem på fjället och/eller på vår jaktcamp (beroende på årstid)

- Kontinuerlig uppföljning under träningen

- Umgänge och träning med vår trygga flock

- Foton på din hund i aktion

Referenser

Einar Holmvik, Björklunds Kennel: eholmvik@frisurf.no

Agneta Andersson, Red Garlics Kennel: agneta.andersson@redgarlic.se 

Start på jaktprov vinter/vår
Image
Konditionsträning sommar
Apportträning och apporttest
Konditionsträning vinter
Jaktträning skog och fjäll
Start på jaktprov höst