Jakt på fjällnära marker i Härjedalen

Vårt jaktområde ligger vid Sonfjället i Härjedalen. Markerna är fantastiskt belägna på över 700 möh. Markerna präglas av tallskog och myrmark och på de högst belägna punkterna är på fjället. I området bedriver vi aktiv viltvård med både fällor och med hjälp av hund. 

Inga skogsbilvägar går in i området så det är mycket lämpligt för löshundsjakt. Som kund är du helt ensam i området och nyttjar det utan trängsel av andra jägare.

Fågeljakt

Markerna är gynnsamma för både ripa och skogsfågel. Höstjakten bedrivs med stående fågelhundar. När snön börjar komma är det toppfågeljakt som gäller. Vi guidar er till de finaste områdena med eller utan våra egna hundar.
Jaktguide prisexempel: 7.000 kr per dag, max 3 personer per tillfälle, inkl. lunch som tillagas över öppen eld ute i marken.
Läs mer om toppfågeljakt och vårt erbjudande här ->

Älgjakt

Älgjakten startar i september och kan anordnas för företag, jaktlag och enskilda med egen hund.

Övrig småviltjakt

Just nu finns gott om hare, så harjakt med stövare är mycket lämpligt. Bäver finns ständigt i å-systemet som rinner igenom marken.
Fågeljakt med stående fågelhund
Älgjakt
Toppfågeljakt
Småviltsjakt
Toppfågeljakt
Björnjakt