Jakt på fjällnära marker i Härjedalen

Vårt jaktområde ligger vid Sonfjället i Härjedalen. Markerna är fantastiskt belägna på över 700 möh. Markerna präglas av tallskog och myrmark och på de högst belägna punkterna är på fjället. I området bedriver vi aktiv viltvård med både fällor och med hjälp av hund. 

Inga skogsbilvägar går in i området så det är mycket lämpligt för löshundsjakt. Som kund är du helt ensam i området och nyttjar det utan trängsel av andra jägare.

Älgjakt

Älgjakten startar i september och anordnas för företag, jaktlag och enskilda. Behöver ni kost och logi så ordnar vi även det.

Övrig småviltjakt

På grund av det väglösa området är harjakt med stövare mycket lämpligt. Bäver har vi gott om i å-systemet som rinner igenom marken.

Fågeljakt

Markerna är gynnsamma för både ripa och skogsfågel. Höstjakten bedrivs med stående eller skällande hundar. När snön börjar komma är det toppfågeljakt som gäller. Ni kan låta oss guida er till de finaste områdena med eller utan hundar, om ni hellre vill jaga på egen hand så går det bra.
Jaktguide prisexempel: 5.000 kr per dag, max 2 personer per guide. Exkl. kost & logi. 
Läs mer om toppfågeljakt och vårt erbjudande här ->
Fågeljakt med stående fågelhund
Älgjakt
Toppfågeljakt
Småviltsjakt
Toppfågeljakt
Björnjakt